Brevetnyheter for 2018 Agder Langtråkkelag

Sesongen 2017 er ferdig, men fortvil ikke. Sesongen 2018 er det allerede lagt planer for. Programmet i 2017 bestod av over 70 mulige breveter. Ikke nødvendigvis fordi alle skal sykles, men for å ha valgmulighetene underveis i året. Når datoene og brevetene først er meldt inn, så kan det ikke legges til nye etterpå. Bordet fanger, og da er det bedre å ha god variasjon enn å bli stående med skjegget i postkassa. Det er jo ikke alle av oss som har full oversikt over alt som skal skje tre kvart år frem i tid.

KALENDEREN FOR 2018

Datoene og hvilke breveter som sykles på hvilke datoer er nå oversendt til Jens Glad Balchen. Det vil bli mulig å velge mellom 55 breveter mellom januar 2018 og oktober 2018. Brevetene vil bli lagt ut i kalenderen på denne siden og randonneurs.no i løpet av oktober.

MERK: Våre 400 kilometere vil i 2018 begynne ved midnatt og ikke 0600 som tidligere år.

 

NYE BREVETER I 2018

Vi har også i 2018 et par nye breveter på menyen. Først 400km #3 og så 600km#3. Observante lesere vil sikkert kjenne de igjen fra vår 1000km #2 og Christianssands 1200. Det er delvis rett. Utgangspunktet er 2 av sløyfene i de to lange brevetene, men de er modifisert noe for å passe bedre i distanse.

 

ENDRINGER PÅ EKSISTERENDE BREVETER

300km #2. Det vil bli en endring på sjekkpunktet på Vigeland. Tidligere har sjekkpunktet vært Circle K stasjonen ved E39. Nå er det endret til YX stasjonen i sentrum av Vigeland. Avslutningen på breveten er også endret. Den gamle traseen fra Tangvall i Søgne via Langenesveien er byttet ut med gamleveien til Brennåsen og derfra sykkelstier inn til Kristiansand. Endringen er av trafikksikkerhetshensyn.

400km #1. Her er det endringer i sjekkpunktene. Sjekkpunktet på Brokelandsheia utgår og det er i stedet lagt til et sjekkpunkt på Laget i Risør. Grunnen var at man ved å sykle E18, gamle Songevei og Fv11 kunne komme på en for kort distanse til at den egentlig kunne godkjennes som en 400km.

600km #2. Denne breveten har allerede vært igjennom en endring, men endres nå altså igjen. Grunnen til det er ferjen fra Kragerø til Stabbestad som i sommer ga problemer med ruten da rutetidene passet svært dårlig på søndager. Det ville for mange ha betydd en omvei på et par mil. Det er ikke akseptabelt. Endringen som er gjort gjelder for den delen av løypen som ligger mellom Åby i Bamble og Søndeled ved Risør. Det er gjort en endring også mellom Grimstad og Lillesand. Nye sjekkpunkter er Sjøbua i Valle, SHELL Amtmannsvingen og Joker Homborsund.

De andre brevetene våre vil ikke bli endret til 2018-sesongen.

 

CHRISTIANSSANDS 1200

Christianssands 1200 vil av ulike årsaker ikke bli arrangert i 2018. Neste gjennomføring vil trolig kunne bli i 2020, da 2019 er PBP-år.