Våre breveter

Randonneurs Agder/Agder Langtråkkelag tilbyr 12 ulike breveter som er godkjente av Audax Club Parisien (ACP). Disse kan sykles for seg, som kvalifisering til ritt som bl.a. Paris-Brest-Paris (PBP) eller som del av en Randonneur 5000 eller Randonneur 10000 medalje. I tillegg tilbys det en 1200km, Christianssands 1200, som arrangeres med noen års intervall. Christianssands 1200 er godkjent av Les Randonneurs Mondiaux og settes opp på deres kalender det året den arrangeres.

Distansene 200km, 300km og 1000km kommer i 2 ulike varianter der den ene er noe tøffere enn den andre. Disse er merket med #1 (de opprinnelige brevetene) og #2 (nye breveter fra 2016). Det samme gjelder distansene 400km og 600km, men på disse blir det fra sesongen 2018 også lagt til en variant #3. Variantene #3 sammenfaller geografisk i stor grad med vår 1000km #2 og de to første sløyfene av Christiansands 1200, men tilbys som separate breveter for de som måtte ønske det slik. Sykling i Agder, i hvert fall vest for Kristiansand, er mye opp og ned. Brevetene som går den veien inneholder gjerne flere høydemeter enn de som går østover fra Kristiansand.

Brevet populaires er ikke godkjente av ACP, men brukes som treningsløyper eller som introduksjon til brevet-sykling.